นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน ตลอดจนชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “ใช้ชีวิตให้มีความสุข” โดย…พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เนื่องในวันเทศบาล วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

13 ม.ค. 63

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :