นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับพี่ น้อง ชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ 4.0 (การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563) ประเดิมสนามวันแรก อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

10 ก.พ. 63