นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับทางโรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

12 มี.ค. 63