นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี 2561 ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

01 มิ.ย. 61