นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ร่วมกับ พี่ น้อง ชาวเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ตลาดสดเทศบาลฯ เข้าตามหมู่บ้าน – ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

31 มี.ค. 63