นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ประธานและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ได้จัดโครงการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดการขยะติดเชื้อในบ้านและชุมชน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

22 เม.ย. 63