นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ พี่ น้อง ประชาชน พ่อค้า แม่ขาย ผู้มีจิตใจบุญ ได้ร่วมกันจัดทำตู้ปันสุข ภายใต้สโลแกน “สุขทุกศุกร์” เป็นประจำทุกวันศกร์ บ่าย 3 โมงเย็น ณ บริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาลจตำบลขามทะเลสอ

18 พ.ค. 63