นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ได้ทำกิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

05 มิ.ย. 63