นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชุมชาคม SML บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

19 มิ.ย. 63