นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ และ บริเวณวัดหนองขุ่น

11 มิ.ย. 63