นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่น้อง ชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองคู เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

17 ก.ค. 63