นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกับผู้ปกครอง ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

16 พ.ค. 61