นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นางวรินทร เสนพลกรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นแบบยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

24 ส.ค. 63