นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้ นางวรินทร เสนพลกรัง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้แทนรับมอบโล่ห์รางรัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตลาดสะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย ถูกใจประชาชน กับท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างสรรพสินค้า terminal 21 โคราช

29 ก.ย. 63