นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธนพล ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมพนักงานเทศบาล เป็นผู้แทนของหน่วยงาน ได้นำสิ่งของ อาหาร ขนม น้ำดื่ม มาใส่ไว้ที่ ตู้ “มหัศจรรย์ปันสุข” อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

15 ต.ค. 63