นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่ น้อง ชาวเขตเทศบาลฯ ได้มาร่วมกิจกรรมกับ พี่ น้อง ชาวอำเภอขามทะเลสอ ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ

07 พ.ค. 61