นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอรวมพลังเด็กและเยาวชนสู้ภัยโควิด (COVID – 19) เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

04 ธ.ค. 63