นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อปพร. ฮุก 31 จุดขามทะเลสอ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอขามทะเลสอ ได้ทำพิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2563 – 4 ม.ค. 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

29 ธ.ค. 63