นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอสม. ประธานชุมชน ได้ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะ ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

08 ม.ค. 64