นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้นำพนักงานเทศบาลฯไปดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชน ชาวบ้านสีจาน หมู่ที่ 3

17 มิ.ย. 64