นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่ น้อง ประชาชน ได้ไปร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ณ วัดป่าอิสริการาม หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม

01 ก.ค. 64