นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับส่วนราชการอำเภอขามทะเลสอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ได้จัดทำพิธีเปิดศูนย์แยกกักรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน CI บ้านร่มรื่น ณ วัดป่าอิสริการาม 29 ก.ค. 2564

29 ก.ค. 64