นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ พี่ น้อง ประชาชน ผู้มีจิตใจบุญ ได้จัดทำโรงทานผู้ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ถูกกักตัวโควิด 19 ในโครงการ “ขามสอปันรอยยิ้ม และความสุขสู้ภัยโควิด 19” ในเบื้องต้นได้จัดทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่กักตัวในสถานที่ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่ น้อง ประชาชน ผู้มีจิตใจบุญได้สนับสนุนและบริจาคสิ่งของร่วมกับเทศบาลฯ ทางเทศบาลฯขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

03 ก.ย. 64