นายมาโนช มะลิขาว ประธาน อปพร.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ปภ.จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ป้องกันฯจากสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2563

13 ม.ค. 64