นายมาโนช มะลิขาว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเทควันโด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

20 ต.ค. 65