นายมาโนช มะลิขาว ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายธิติกร สุระพิจ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าเยี่ยมคณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยวิถีทางธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556

10 ก.พ. 66