นายมาโนช มะลิขาว ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยวิถีทางธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา และ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

25 มี.ค. 67