บันทึกข้อความเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมงานดินถมคันทาง บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองคู หมู่ที่ 2

08 ก.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :