ประกาศจากจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย โดยต้องจำหน่ายหน้ากากอนามัย ชิ้นละไม่เกิน 2.50 บาท และ กล่องละไม่เกิน 125 บาท (50 ชิ้น / กล่อง) ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฏหมาย

06 ม.ค. 64

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :