ประกาศฯ เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564 และจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติ ในวันที่ 5 ก.ค. 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

25 มิ.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :