ประกาศฯ เรื่อง การขายพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิ.ย. 67