ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบการสรรหาและการเลือกสรร เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562

30 ก.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :