ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

18 ก.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :