ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

18 ก.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :