ประกาศฯ เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ จากเดิมวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

30 มิ.ย. 64

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่าง