ประกาศฯ เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ จากเดิมวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 16 กันยายน 2564

01 ก.ย. 64

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ