!!!ประกาศเตือนภัยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! ขอให้พี่น้องประชาชน เฝ้าดูระดับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนลำตะคองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับคลองส่งน้ำ ถ้าเห็นน้ำขึ้นสูงกว่าปกติขอให้รีบขนสิ่งของขึ้นไปไว้ในที่สูง หรือ อพยพโดยเร็ว

30 ก.ย. 64

 

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :