ประกาศเทศบลำบลขามทะเลสอ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15 ธ.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :