ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

12 ก.ค. 61