ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงเมทัลซีล บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7

09 ส.ค. 61