ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness) เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ผู้มาใช้บริการต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามข้อบังคับโดยมีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

10 มิ.ย. 63

ต้องการดูภาพขนาดใหญ่  กด  ดาวโหลดเอกสารแนบ  ด้านล่างครับ