ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 63 – มิ.ย. 2563)

03 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :