ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness)อย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 และจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) รอบใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

06 ม.ค. 64

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :