ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness) เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ภายใต้ มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

19 ม.ค. 64

กดดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :