ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ ปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

16 เม.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :