ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการระบาดระลอก เมษายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

04 พ.ค. 64

กดดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :