ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระเช้าอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน)

24 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :