ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เช่น พวกหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

21 ก.ค. 64

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :