ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่องเปิดเผยราคากลางฯจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2

14 ก.ย. 64