ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่องเปิดเผยราคากลางฯจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบุญทิ้ง บ้านสีจาน หมู่ที่ 3

14 ก.ย. 64